curl err: Could not resolve host: 13cf3de235d7405dbeee0187511a2048.xyz انواع کمپرسور بیتزر
خانه انواع کمپرسور بیتزر

انواع کمپرسور بیتزر

Bitzer Semi Hermetic Compressors

انواع کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر

نام کمپرسور مدل توان
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2HC -1. 2E (1Hp)
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2HC -1. 2 SINGLE/P ( 1HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC -2. 2 SINGLE/P ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2 3/P ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2E ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2 ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2FC – 3.2 ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2DC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2CC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2CC – 4.2 ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4CC – 6.2 ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4FC – 5.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4FC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4EC – 6.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4EC – 6.2 ( 6HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4DC – 5.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4DC – 7.2 ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VC – 6.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VC – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VCS – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4V – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4T – 12.2 ( 12.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4TC – 12.2 ( 12.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PC – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PC – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PCS – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4P – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4P – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4NC – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4NCS – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4N – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 25.2 ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4G – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4G – 30.2 ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 25.2 ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6H – 25.2 ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6H – 35.2 ( 35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6G – 30.2 ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6G – 40.2 ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6F – 40.2 ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6F – 50.2 ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 8GC – 60.2 ( 60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 8FC – 70.2 ( 70HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4J – 22 ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6J – 22.2 ( 22HP )


Bitzer Belt-Drive Compressors

انواع کمپرسورهای تسمه ای بیتزر
نام کمپرسور مدل توان
کمپرسور تسمه ای بیتزر II ( 1-2HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر III ( 1.5 -3HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر IV ( 2 -4HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر V ( 6-7.5HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر VI ( 7.5 -15HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر VII ( 10 -20HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 2T.2 ( 4-10HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 2N.2 ( 5.5 - 15HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4T-2 ( 7.5 -20HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4P-2 ( 10-25HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4N-2 ( 10-30HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4H-2 ( 15-40HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4G-2 ( 15-40HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6H-2 ( 20-50HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6G-2 ( 20-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6F-2 ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر W6F-2 ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر W6FA ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4NFCY  
کمپرسور تسمه ای بیتزر F400Y  
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6NFCY  


Bitzer Two Stage Compressors

انواع کمپرسورهای دو مرحله ای بیتزر
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S4G – 12.2 12 اسب ( 12HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6J – 16.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6H – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G- 25 .2 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F – 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )


Bitzer Semi Hermetic Compressors

انواع کمپرسورهای بیتزر مناسب جهت اواپراتورهای زیر صفر
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VC – 6.2 6 اسب ( 6HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PC – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4H – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4G – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6J – 22.2 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6G- 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6F – 40.2 40 اسب ( 40HP )


انواع کمپرسورهای اسکرو بیتزر
Bitzer Compact Screws CSH Compressors
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6553-50 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6563-60 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7553-70 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7563-80 80 اسب ( 80HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7573-90 90 اسب ( 90HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8553-110 100 اسب ( 100HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8563-125 125 اسب ( 125HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH8573-140 140 اسب ( 140HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9553-180 180 اسب ( 180HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9563-210 210 اسب ( 210HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9573-240 240 اسب ( 240HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9583-280 280 اسب ( 280HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9593-300 300 اسب ( 300HP )

آخرین اخبار

درباره ما

متخصصین مجرب ما خوشحال خواهند شد

تا در زمینه های ذیل در خدمت شما باشند

بیشتر

 

راه های تماس

تلفن : 77601391
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با پشتیبانی فنی
Www.SarmaAfarin.ir
صنایع برودتی و تهویه مطبوع